محرومیت داور جنجالی دیدار قهرمانی پرسپولیس

کمیته انضباطی امیر عرب براقی را محروم کرد.

کد خبر: ۴۹۲
محرومیت داور جنجالی دیدار قهرمانی پرسپولیس

در پی اعتراضات استقلالی‌ها به داوری دیدار پرسپولیس - مس رفسنجان که باعث قهرمانی پرسپولیس شد، امیر عرب براقی در مصاحبه تلویزیونی با سرپرست مدیرعاملی به مشاجره پرداخت. پس از این مصاحبه، کمیته انضباطی عرب براقی را محروم کرد.

به گزارش وب‌سایت فدراسیون فوتبال، درباره گزارش ابرازی علیه امیر عراب براقی، مبنی بر نقض ماده ۵۱ مقررات انضباطی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و از طرفی با عنایت به مفاد ماده ۳۰ آیین نامه کمیته داوران مصوب ۱۳۹۲ که بیانگر ممنوعیت مطلق شرکت کلیه داوران فعال در برنامه‌های دیداری و شنیداری و انجام مصاحبه با رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما است، اقدام مشارالیه نقض این مقرره و به تبع آن برخلاف ماده ۵۱ مقررات انضباطی بوده و در نتیجه تخلف انتسابی به ایشان مبتنی بر نقض اصول کلی رفتار مسلم و محرز تشخیص و مستند به ماده ۱۱۷ مقررات انضباطی به دو ماه محرومیت از انجام داوری در تمامی مسابقات فوتبال محروم که به لحاظ ماده ۹۴ مقررات یک ماه آن به مدت یک فصل تعلیق می شود. رای صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

دیدگاه
پربحث‌ترین
اخبار روز سایر رسانه ها