برای آخرین بار در سن‌سیرو: پیولی ایز آن فایر!

میلان شب گذشته آخرین دیدار خود را با پیولی تجربه کرد و این مربی پس از ۵ سال از میلان جدا خواهد شد. در پایان این دیدار کورواسود و هواداران میلان برای آخرین بار شعار معروف «PIOLI IS ON FIRE» را خواندند.

کد خبر: ۳۸۹
دیدگاه