مصاحبه کامل نکونام در انتقاد به داوری‌ها و وضعیت برگزاری لیگ در دو هفته پایانی

جواد نکونام در حاشیه تمرین امروز استقلال به شدت نسبت به وضعیت داوری لیگ و شرایطی که استقلال از ابتدای فصل داشت انتقاد کرد.

کد خبر: ۴۰۴
دیدگاه