توضیحات مهدی تاج درباره فساد در فوتبال و فدراسیون فوتبال

مهدی تاج در مصاحبه‌ای درباره جزئیات فساد روزهای اخیر در فوتبال توضیحاتی ارائه داد. تاج گفت چون موضوع رشوه است باید دادگستری به آن رسیدگی کند و اگر ثابت شود در حوزه فوتبال هم محرومیت جدی‌ای خواهد داشت. این افراد هم کناره‌گیری کرده‌اند تا شائبه‌ای پیش نیاید.

کد خبر: ۲۸۰
دیدگاه