تصاویری از ستارگان فوتبال در کنار مجسمه‌هایی که با خودشان مو نمی‌زند

ساختن مجسمه از ستاره‌های فوتبال امری متداول و طبیعی است. اما برخی از این مجسمه‌ها با نمونه واقعی خودشان مو نمی‌زنند.

کد خبر: ۲۷۵
دیدگاه