نساجی ۱ - ۲ پرسپولیس

پرسپولیس در قائم شهر موفق شد با نتیجه دو بر یک نساجی را شکست دهد تا کماکان در کورس قهرمانی باقی بماند و نساجی هم یکی از کاندیداهای جدی سقوط باشد.

کد خبر: ۱۱۸
دیدگاه