مجمع عمومی باشگاه استقلال برگزار شد

بعد از ظهر امروز، مجمع عمومی باشگاه استقلال با حضور اعضای هیات مدیره و نمایندگان مالکان برگزار شد.

کد خبر: ۵۲۷
دیدگاه