ساکت الهامی نقره داغ شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ساکت الهامی را نقره داغ کرد.

کد خبر: ۴۹۵
ساکت الهامی نقره داغ شد

به گزارش وب‌سایت فدراسیون فوتبال، درباره گزارش ابرازی علیه ساکت الهامی، سرمربی تیم نساجی مبنی بر نقض ماده ۷۱ مقررات انضباطی از طریق انجام مصاحبه پس از بازی دو تیم نساجی و فولاد با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مطالب منتشره و بیان مطالب غیرفنی علیه ارکان فدراسیون از سوی مشارالیه تخلف انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شده و مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی و بند ۱ از جز سوم دستورالعمل هیات رئیسه فدراسیون ناظر بر مصاحبه‌های سرمربی و کادر فنی باشگاه‌ها، به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. رای صادره ظرف مدت هفت روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

دیدگاه
پربحث‌ترین
اخبار روز سایر رسانه ها